Rektor/skoleeier | Jobbmotivert.no

Verdsettelsens 5 språk i klassen:

Skole og foreldre arbeider for samme sak; at barna skal lære, og at de skal ha det bra på skolen. Skoleeier og rektor vet om eget ansvar på alle punkter for et godt læringsmiljø. Disse punktene bygger på hva forskningen viser er viktig:

  • Klasseledelse
  • Elevrelasjoner
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Organisasjon og ledelse

Du vet selvsagt også at «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Godt psykososialt miljø på skolen. Hva handler det om?

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette.

Skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere.

Det finnes en «hel jungel» av anti-mobbeprogram å ta av. «Verdsettelsens 5 språk i klassen» er også et forskningsbasert kursopplegg. Hvorfor heller velge oss enn andre?

  • Raskeste og mest effektive programmet. Kun 8 timer (evt. 10 timer av 45 min).
  • Elever og lærere lærer verktøy de har bruk for resten av livet.
  • Enkelt å implementere (læreren opplever ikke konseptet som komplisert og krevende, eller som «enda en ting man må lære seg i en krevende hverdag»)
  • Kan begynne å brukes med en gang.
  • Forebyggende, heller enn «brannslukking» ved mobbesaker.
  • Traumesensitivt opplegg.

Verdsettelsens 5 språk på jobb:

Som rektor eller skoleeier er du selvsagt klar over ansvaret også for ansattes psykososiale miljø. Forskning viser at de aller fleste nyutdannede lærere slutter fordi de ikke føler seg verdsatt av sin leder, og fordi de ikke føler seg verdsatt av samfunnet ellers. Se lektorbladet, http://www.norsklektorlag.no/getfile.php/Filer/Lektorbladet%20(filmappe)/LB6.2012_web.pdf. Vi som samfunn står over for et manglende antall lærere.

For at du skal kunne få mest mulig ut av de du allerede har ansatt, er det viktig at de kjenner at du bryr deg og at de føler seg verdsatt. Dette skaper engasjement, deling av læring, mindre sykefravær og lavere grad av turnover.

For å lese mer om hvordan, gå inn på http://fontene.no/?app=NeoDirect&com=6/47/173098/beb165d7c3

Verdsettelsens 5 språk er et kurs som tar kun 8 timer. Man kan putte det inn på en dag, to halve eller det kan skreddersys til å passe din skole.

Du vil få en oversikt over hva hvem trenger for å føle seg sett, og kollegene læres opp til å vise riktig type støtte oppmuntring overfor hverandre. Arbeidsmiljø og arbeidsglede skapes i stor grad av medarbeidere på samme nivå, og skal ikke være avhengig av ledelsen i seg selv.

Spørsmål til elevene etter gjennomført kurs: «Trygghet for alle i klassen».

Skjermdump_010916_045345_AM

Hva tenker du på når vi sier «Verdsatt på skolen»?

Eksempler på svar:

BARN:

«Det har hjulpet oss veldig. Det har vært nyttig for miljøet vårt i klassen. Og det har vært veldig hyggelig å ha Anita i klassen.»

«Jeg tenker på at jeg liker anerkjennende ord og gaver best på skolen.»

«Et nyttig kurs for å få bedre skolemiljø.»

«Et kurs som hjelper deg med hvordan du kan få deg venner.»

«Det er et kurs der hvor man lærer hva kjærlighet egentlig er.»

«Jeg synes det gjør folk snillere. Og så har vi lært hvordan vi skal si fra om ting.»

«Det var gøy og jeg og de andre ble snillere. Veldig bra for klasser som krangler veldig mye.»

«Jeg tenker at jeg blir helt gira og glad når jeg tenker på det.»

«Jeg tenker på at det er gøy og nyttig og det kan vi bruke senere i livet vårt og da blir vi gladere med folk.»

«Det er nyttig og gøy å lære av for vi vil få en bedre skoledag og det blir morsomt på skolen. Jeg elsker også det ordet fordi du får kjærlighet.»

«Jeg tenker på kjærlighet da jeg hører det da føler jeg tryggere.»

«Jeg tenker at vi skal lære om kjærlighetsspråka til vennene våre.»

«Jeg tenker at det skal bli gøy og jeg gleder meg.»

«Jeg tenker at andre også burde ha det og man lærer mye.»

«Jeg tenker på at barn skal få det bra. Jeg tenker på at barn skal reddes.»

«Kjærlighet mellom venner. Kurset er gøy.»

UNGDOM:

«Dette er et kurs der man lærer å gi kjærlighet til andre og å være omtenksom og bry seg.»

 

«Jeg fikk vite hvordan man verdsetter andre. Hvordan man får andre til å føle seg likt.»

 

«Anita kommer og underviser oss i hvordan å behandle andre, og hun hjelper oss/meg med å finne mitt kjærlighetsspråk. Fine timer med læring litt utenom det vanlige.»

 

«Vi har lært de 5 språkene, og hva jeg kan gjøre for at de andre kan få en fin dag.»

 

«Hvis man ikke vet hva det er, kan det virke veldig rart. Men jeg synes det har vært veldig nyttig, fordi jeg har blitt mer bevisst på andre.»

 

«Kjærlighet og trygghet.»

 

«Det er bra at kurset var på engelsk.»

 

«Man lærer seg hvordan man skal oppføre seg mot andre.»

 

«Jeg tenker på Anita og det at vi har forskjellige språk. Om hvordan man skal være mot andre og seg selv.»

 

«Man lærer hvordan man skal behandle andre på en god måte.»

 

«Det er et kurs om kjærlighet og hvordan du kan lære deg å like andre. Da får du et bedre miljø rundt deg.»

 

«Vi lærer hvordan vi skal like hverandre bedre.»

 

«Ta vare på hverandre og vise mye kjærlighet til hverandre.»