Foresatt med barn på skolen | Jobbmotivert.no

Hva synes du er det verste med at barn og unge mobbes?

Er det det at de har det vondt i oppveksten i seg selv?

Er det det at hjernen påvirkes så mye av stress at de ikke klarer å ta til seg nok kunnskap?

Eller, er det risikoen for psykisk sykdom som kan komme i ettertid?

Barna våre tilbringer mye tid på skolen. For oss foreldre er det derfor viktig å vite noe om skolens innhold og rutiner, særlig når det gjelder områder som påvirker trivsel og læring.

Skole og foreldre arbeider for samme sak; at barna skal lære, og at de skal ha det bra på skolen. Foreldrenes bidrag til dette er så viktig at utdanningsdirektoratet har tatt det med som ett av fire punkter for et godt læringsmiljø. Disse punktene bygger på hva forskningen viser er viktig:

  • Klasseledelse
  • Elevrelasjoner
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Organisasjon og ledelse

Selv om foreldre ikke er tilstede på skolen, så har de en viktig innvirkning på barnas hverdag gjennom samarbeid med skolen og som rollemodeller. Forskning viser at kvalitet på relasjoner og samhandling i hjemmet er viktigst, enten det gjelder håndtering av følelser, kjærlighet og omsorg. (Boethel, Martha. «Readiness: School, Family, & Community Connectins», 2004.)

Kurset Verdsettelsens 5 språk i klassen, skaper gode relasjoner og trygghet i klassen ved at man bedrer forholdet mellom elever og elev og lærer. I tillegg skapes et bedre hjemmemiljø ved at foresatte mottar testresultater fr hva DITT barn ønsker og trenger aller mest fra de voksne hjemme. Påfyll ved hjelp av riktig verdsettelsesspråk vil øke opplevelsen av trygghet, glede og kjærlighet både på skolen og hjemme.

For å høre hvordan, gå inn på nrk radio.

Vil DU hjelpe til med forebygging av mobbing før det er for sent?

Ta kontakt med oss, læreren eller rektoren på ditt barns skole.

Spørsmål til elevene etter gjennomført kurs: «Trygghet for alle i klassen».

Skjermdump_010916_045345_AM

Hva tenker du på når vi sier «Verdsatt på skolen»?

Eksempler på svar:

BARN:

«Det har hjulpet oss veldig. Det har vært nyttig for miljøet vårt i klassen. Og det har vært veldig hyggelig å ha Anita i klassen.»

«Jeg tenker på at jeg liker anerkjennende ord og gaver best på skolen.»

«Et nyttig kurs for å få bedre skolemiljø.»

«Et kurs som hjelper deg med hvordan du kan få deg venner.»

«Det er et kurs der hvor man lærer hva kjærlighet egentlig er.»

«Jeg synes det gjør folk snillere. Og så har vi lært hvordan vi skal si fra om ting.»

«Det var gøy og jeg og de andre ble snillere. Veldig bra for klasser som krangler veldig mye.»

«Jeg tenker at jeg blir helt gira og glad når jeg tenker på det.»

«Jeg tenker på at det er gøy og nyttig og det kan vi bruke senere i livet vårt og da blir vi gladere med folk.»

«Det er nyttig og gøy å lære av for vi vil få en bedre skoledag og det blir morsomt på skolen. Jeg elsker også det ordet fordi du får kjærlighet.»

«Jeg tenker på kjærlighet da jeg hører det da føler jeg tryggere.»

«Jeg tenker at vi skal lære om kjærlighetsspråka til vennene våre.»

«Jeg tenker at det skal bli gøy og jeg gleder meg.»

«Jeg tenker at andre også burde ha det og man lærer mye.»

«Jeg tenker på at barn skal få det bra. Jeg tenker på at barn skal reddes.»

«Kjærlighet mellom venner. Kurset er gøy.»

UNGDOM:

«Dette er et kurs der man lærer å gi kjærlighet til andre og å være omtenksom og bry seg.»

 

«Jeg fikk vite hvordan man verdsetter andre. Hvordan man får andre til å føle seg likt.»

 

«Anita kommer og underviser oss i hvordan å behandle andre, og hun hjelper oss/meg med å finne mitt kjærlighetsspråk. Fine timer med læring litt utenom det vanlige.»

 

«Vi har lært de 5 språkene, og hva jeg kan gjøre for at de andre kan få en fin dag.»

 

«Hvis man ikke vet hva det er, kan det virke veldig rart. Men jeg synes det har vært veldig nyttig, fordi jeg har blitt mer bevisst på andre.»

 

«Kjærlighet og trygghet.»

 

«Det er bra at kurset var på engelsk.»

 

«Man lærer seg hvordan man skal oppføre seg mot andre.»

 

«Jeg tenker på Anita og det at vi har forskjellige språk. Om hvordan man skal være mot andre og seg selv.»

 

«Man lærer hvordan man skal behandle andre på en god måte.»

 

«Det er et kurs om kjærlighet og hvordan du kan lære deg å like andre. Da får du et bedre miljø rundt deg.»

 

«Vi lærer hvordan vi skal like hverandre bedre.»

 

«Ta vare på hverandre og vise mye kjærlighet til hverandre.»