Leder/bedriftseier | Jobbmotivert.no

Visste du at 70% av ansatte ikke føler seg verdsatt?

Visste du at 69% av de som slutter, sier det er fordi de ikke føler seg verdsatt?

Visste du at verdens største arbeidsmiljøundersøkelse (Gallup) viser at bare ca. 10% av norske ansatte er høyt engasjerte? Vet du hva som kan skje med din virksomhet dersom du mister de beste?

Vi kan hjelpe deg og din organisasjon.

Opplæringen dekker følgende emner og tema:

  • hvorfor de fleste belønningsprogram for arbeidstakere ikke virker
  • hvilke grunnleggende forhold må være til stede for at ansatte skal føle seg verdsatt
  • hvorfor ansatte ikke bare ønsker seg verdsettelse fra lederen
  • hvordan man finner ut hvordan hver enkelt ansatt ønsker å bli vist verdsettelse

(ved å benytte seg av resultatene fra Motivert Av Verdsettelse-testen)

Opplæringen kan gjennomføres i bolker på to halve dager, en hel dag eller oppdeling i enkelttimer, avhengig av hva som passer din organisasjon best.

Vi er de rette til å hjelpe, dersom du ser etter praktiske verktøy for å:

  • Forbedre relasjoner mellom medarbeidere?
  • Skape et bedre arbeidsmiljø?

Det at man kommuniserer anerkjennelse tilsier ikke at ansatte føler seg verdifulle.

Når ansatte virkelig føler seg verdsatt, opplever organisasjoner:

  • Økt lojalitet og redusert turnover hos de ansatte.
  • Minimalisering av kynisme og økt arbeidsglede.
  • Reduksjon i for seint-komminger, fravær og arbeidsulykker.

Vurder muligheten for å ta med dine ledere og ansatte på opplæringen i Verdsettelsens 5 språk på jobb.