Hyllest til folk som fortjener det | Jobbmotivert.no

Jeg har i dag hatt et innlegg på trykk i Østlandsposten. Hele innlegget er her:

op-23-nov

Thor Heyerdahl vgs har langt lavere frafall enn andre vgs. Dette til tross for at den rommer et stort antall elever, og den ligger i et fylke og en by, med flere lave tall i levekårsundersøkelser år etter år.

Som sosiolog og lektor har jeg undret meg over hva som ligger bak den gode statistikken. Som mamma har jeg fått gleden av å få litt innsikt og litt tyngde i synsingen om hva som skal til. Organisasjons-sosiologien får bekreftelse i antakelsene om viktighet av en god kultur; en kultur der unge og voksne blir sett og verdsatt, en kultur preget av godt menneskesyn og fokus på mestring.

Siden sønnen min startet i 1.klasse på studiespesialisering, har skolen tatt seg tid til å møtes for på en respektfull måte å ta imot informasjon om hvordan nettopp Den Ungdommen lærer best. Alle, fra ledelsen, til rådgiver, til klassestyrer og assistent sa ting og uttrykte verbalt, såvel som nonverbalt en holdning av å ville vel. Å finne måter å få frem kunnskapen på, til tross for at han ikke er så god til å skrive. Og ikke minst at de også har et tydelig ansvar om å få frem det beste i hver enkelt. I tillegg hadde de en ærlighet , åpenhet og ydmykhet over det de synes var vanskelig. Hvordan lære sterke verb når man ikke er god på å pugge?

Noe av det mest slående var møtet med lærerne. Denne uken har jeg hatt gleden av å møte så mange som seks lærere. På grunnskolen, som også var meget god, fikk vi kun møte kontaktlærer. Her var det mulig å snakke med og drøfte «ungdommens beste» med alle faglærerne. De virket svært forskjellig, men allikevel så de ut til å være en del av en sunn organisasjonskultur. De vil vel. De utstrålte

alle en genuin interesse for eleven og hans mulighet til å lære mest mulig i «sitt fag». De fokuserte på mestring og de så etter muligheter. Alle viste seg som kulturbærere tidligere vist i andre deler av organisasjonen. En evne til å fokusere på det menneskelige, samtidig som man fokuserte på fag. De var også opptatt av en trygg klassekultur, med rom for å prøve og feile. En viktig del av forebygging av utenforskap.

I tillegg hadde de den samme evnen til å snakke om det de manglet kompetanse på, f.eks. «Hvordan få vist matematisk kunnskap muntlig», samtidig som de ikke fraskrev seg ansvaret.

Jeg er imponert, rørt og gledelig overrasket over hva en så stor skole får til. Og – ikke minst takknemlig. Takknemlig for gode mennesker i riktig posisjoner, i en viktig rolle i ungdommens liv. Er barna fornøyde, er det lett å være fornøyd selv. Takk Thor Heyerdahl!

Jeg gleder meg til fortsettelsen i et viktig samarbeid!

Anita Fevang

Sosiolog og leder av jobbmotivert.no