Hva koster turnover – egentlig? | Jobbmotivert.no

Hva koster turnover – egentlig?

At høy turnover koster virksomheter mye penger, er gammelt nytt. I USA er prisen beregnet på minst fem billioner dollar per år (et tall jeg verken forstår eller tar inn over meg). Jeg har ikke lykkes i å finne frem tilsvarende forskningstall i Norge. HCI (Human Capital Institute) beregner kostnadene i Norge til å være 1,5 ganger årslønnen. 

Amerikanske forskere har gått dypere inn og nyansert tallene. S.M. Abbasi og K.W. Hollman, viser oss at 150 prosent av årsinntekten er gjennomsnittsprisen per turnover, når den ansatte er en «vanlig ansatt». For de billigste ansatte er prisen beregnet på 30-50 prosent av deres årsinntekt, mens på ansatte på et høyt nivå i bedriften, eller ansatte med høy grad av spesialisering, er tallet ti ganger så høyt: Hele 400 prosent av årsinntekten.

Turnover er sett på som den aller dyreste ikke-produktive utgiften for organisasjoner. En ting er annonsering og rekruttering, ansettelsesprosesser og «onboarding» og opplæring av nyansatte. Dårlig moral blant de som er igjen, samt misting av vesentlig kunnskap og erfaring er noe annet.

I tillegg skaper de beste medarbeiderne 2-4 ganger så mye verdi som en vanlig ansatt. De dyktige medarbeiderne er de viktigste å beholde, samtidig som det er de samme som andre arbeidsgivere ønsker seg. Det er de som har høy grad av lojalitet og som yter mye, som et resultat av høy grad av indre motivasjon. I Gallup kaller man dem høyengasjerte ansatte. Det er de som gjør at kundene blir fornøyde, enten det er tjenesteyting i offentlig sektor, eller det er tradisjonelle salgskunder. Det er de ansatte som ser muligheter fremfor problemer og begrensinger, som kommuniserer positivt og oppmuntrer andre i teamet.  Det er de som skifter lyspæra selv, heller enn å klage det inn til teknisk eller på personalmøtet. Problemet er at det er disse som er attraktive på arbeidsmarkedet. Det er de som er sjefenes drømmeansatte.

Mister man negative, «aktivt uengasjerte» ansatte, kan man selvsagt tjene på å miste dem. Problemet er at det er de samme som de andre organisasjonene og bedriftene minst ønsker seg. Hvem vil kunne være en ekte, god referanse for en ansatt som gjør mer skade enn nytte? Den negative, som får med seg stadig fler i «klagekoret», der man klager og skylder på ledelsen, omtrent uten selv å ta ansvar for verken produktivitet, tjenestekvalitet eller arbeidsmiljø. De er det ikke så dumt å miste. Mange ledere har kanskje tatt seg selv i å ønske noen bort? Problemet er som sagt at vi i liten grad kan bestemme hvem som blir og hvem som drar.

 

Men hva kan gjøres for å beholde lojale, dyktige og høyengasjerte ansatte med mye indre motivasjon? Vi har sagt noe om hva det koster bedriften å la vær. Her kommer seks, forskningsbaserte tips for hva som skal til for å beholde dem:

  1. Få de ansatte til å føle seg Verdsatt på jobb. Boken er skrevet av Dr.White og Dr.Chapman, og den viser oss hva vi kan gjøre med at 79 prosent av de som slutter i jobben, sier at manglende verdsettelse er deres hovedgrunn til å slutte. 66 prosent av ansatte, sier de ville sluttet om de ikke følte seg verdsatt. Branham, The 7 Hidden Reasons Employees Leave: How to Recognize the Subtle Signs and Act Before It’s Too Late.
  2. Ikke tro at du kan beholde ansatte ved en bonus eller lønnsøkning. 89 prosent av ledere tror ansatte slutter for å tjene mer. Bare 12 prosent slutter av den grunn. 88 prosent slutter av andre grunner.
  3. Gi ansatte mulighet til å lede prosjekter, eller gi dem andre, nye meningsfulle oppgaver, der leder og kolleger viser dem tillit.
  4. Skap en kultur for samhandling, med reelt opplevd innflytelse og selvstendighet.
  5. Leg et mestringsklima, der man gir hyppige og konkrete, spesifikke tilbakemeldinger.
  6. Skap arbeidsglede.